26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi - 22-26 Eylül 2001

Op. Dr. Abdülkadir Göksel 22-26 Eylül 2001 tarihlerinde Belek Antalya’da düzenlenen 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’ne katılmıştır.